Matematika

Pertanyaan

Jarak Jakarta-Semarang Pada Peta 17 cm.Jika Jarak SebenarNya 425 km,Skala Peta Tersebut AdalahPS:Pakai Cara!!!

2 Jawaban

Kamu Mungkin Tertarik