Математика

Вопрос

136*2-28:4+7(7 в квадрате)

220:(56-45)+12(12в квадрате)

412-14*8:4( 4 в квадрате)

18:(78-66)+11 (11и18 в квадрате)

2 Ответ

 • 1)136*2-28/4+7(в квадрате)=272-7+49=314
  2)220/(56-45)+12(в квадрате)=220/11+144=20+144=164
  3)412-14*8/4(в квадрате)=412-112/16=412-7=405
  4)18(в квадрате)/(78-66)+11(в квадрате)=324/12+121=27+121=148

 • 136x2-28:4+7(в квадрате)
  272-7+49=314


   
  220:(56-45)+12(12в квадрате)=164


  412-14*8:4( 4 в квадрате)=405
   
  18:(78-66)+11 (11и18 в квадрате)=148